Контакти

> Проф. д-р Димитър Чаръкчиев, дм – Кординатор Националната научна програма „Електронно здравеопазване в България (е-Здраве)”

• Телефон: 02/8956111 | • Мобилен: 0879889855 | • Е-mail: dtcharaktchiev@mu-sofia.bg


> Таня Иванова - Зам. главен счетоводител МУ - София, Ректорат

• Телефон: 02 / 9152126 | • Е-mail: tivanova@mu-sofia.bg

> Десислава Димитрова - Ръководител отдел ”Наука и акредитация” МУ-София, Ректорат

• Телефон: 02/ 9152139 | • Е-mail: ddimitrova@mu-sofia.bg

> Георги Генсузов – Ръководител сектор "Управление на договори по проектно финансиране" МУ-София, Ректорат

• Телефон: 02/9152154 | • Е-mail: ggensuzov@mu-sofia.bg

> Марин Младенов – Експерт сектор "Управление на договори по проектно финансиране" МУ-София, Ректорат

• Телефон: 02/9152154 | • Е-mail: mmladenov@mu-sofia.bg

> Кристиан Пройчев – Юрисконсулт МУ-София, Ректорат

• Телефон: 02 / 9152151 | • Е-mail: kproichev@mu-sofia.bg