Новини и събития

Водещи университети отчетоха резултатите от Националната научна програма „Електронно здравеопазване в България“ (е-Здраве)

Международно пациентско досие, медицински диктофон и система за отдалечена диагностика в COVID отделение, са само част от интересните разработки, които бяха представени на форума в Пловдив. Иновациите са резултат от труда на седем партньорски екипа от Медицинските университети в София, Пловдив и Плевен, Софийския университет, Българската академия на науките, Техническия университет – София и Тракийски университет – Стара Загора по Националната научна програма „Електронно здравеопазване в България (е-Здраве)" на МОН.

Програмата се разработва в отговор на задачи, поставени от Министерството на здравеопазването и за нуждите на обществото, а целта й е подобряване качеството и своевременността на медицинската помощ при оптимизиране на разходите за информатизираните дейности и намаляване на натоварването на медицинския персонал с технически и административни задачи.

Проф. д-р Димитър Чаръкчиев, координатор на Националната научна програма „Електронно здравеопазване в България“ и началник на отделението по медицинска информатика в УСБАЛ по ендокринология „Акад. Иван Пенчев“ – София, обобщи, че по програмата вече четвърта година екипите работят в областта на здравната информатика, информационните и комуникационни технологии, клиничната медицинска информатика, фармакологията и планирането на разходите в здравеопазването. Разработват също методология и технологии за оценка на иновативни медикаменти, чийто ефект тепърва ще се проследява.

„Ние работим за пациентите и за колегите, които са в областта на здравеопазването – от общопрактикуващи лекари, специалисти, болници, до управлението на здравеопазването и оценката на новите технологии”, поясни той.

Още за отчетените резултати ТУК

07.12.2022 г.

Уебинар

“Е-здраве – постижения и перспективи: фокус върху нови технологични продукти”
23.10.2020 г

Откриха RILabi2030 и представиха текущи резултати от Националната научна програма „Електронно здравеопазване в България“

Научно-индустриалната лаборатория „Индустрия i2030“ (RILabi2030) бе открита през май в сградата на Института по информационни и комуникационни технологии – БАН.

RILabi2030 си поставя за цел да реализира идеята за цифрова интеграция на наука, бизнес и обучение и подпомага изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на София.

Лабораторията поставя силен акцент върху цифровите умения. Това дава възможност да се покажат силните страни на българските научни изследователи и повече млади хора да бъдат насърчени да изберат кариера в науката.

Откриването беше съпроводено с представяне на текущи резултати от Националната научна програма „Електронно здравеопазване в България“ (е-здраве), финансирана от Министерство на образованието и науката.

Резултатите представи Консорциум от Медицински университет –София, БАН чрез Института по информационни и комуникационни технологии, СУ „Св. Климент Охридски“, МУ-Пловдив, ТУ-София, Тракийски университет–Стара Загора и МУ–Плевен.

Присъстващите се запознаха с Методология за осигуряване на семантична оперативна съвместимост и обмен на данни съгласно европейски стандарти, както и с извличане от неструктурирани медицински записи на съществени клинични показатели и оценяванена ефективността от лечението при болни от захарен диабет.

12.06.2019 г

• Бихме желали да ви информираме, че на 29 ноември 2018 г. (четвъртък) от 13:30 часа в зала 6 на Ректората на МУ - София, 12-ти етаж на "Центъра по хигиена", бул. "Акад. Иван Евст. Гешов" №15, гр. София ще се проведе работна среща на партньорите по Националната научна програма „Електронно здравеопазване в България (е-Здраве)”

Срещата ще протече при следния дневен ред:

  1. Конституиране на Изпълнителния съвет на програмата съгласно подписания договор за партньорство.

  2. Утвърждаване на секретар на ИС, предложен от Медицинския университет - София, Водещ партньор 1 и Координираща организация по Програмата.

  3. Избор на председател на ИС, който изпълнява и функциите на координатор на научната програма, предложен от Медицинския университет - София, Водещ партньор 1 и Координираща организация по Програмата.

  4. Присъединяване към консорциума на асоциирани партньори, които могат да допринесат за постигане целите на Програмата.

  5. Одобряване на Работен и Финансов план за следващата година на програмата - 16.11.2018 г. -15.11.2019 г.

  6. Утвърждаване на ръководителите на работни пакети, предложени от партньорите.

  7. Финансово-административни въпроси свързани с управлението и отчитането на програмата

  8. Други въпроси

  9. Демонстрация на възможностите за компютърно подпомагане при изготвянето на медицинска документация (Диктофон на български език).

27.11.2018 г.

• На 16.11.2018 се сключи СПОРАЗУМЕНИЕ между Министерството на образованието и науката, в качеството на финансиращ орган и Медицински университет – София, водещ партньор и координатор на консорциума за изпълнение на Националната научна програма „Електронно здравеопазване в България (е-Здраве)”.

Текста на Споразумението може да бъде открит в раздел ДОКУМЕНТИ.

23.11.2018 г.

• На 06.11.2018 г., в гр. София, във връзка с изпълнение на Националната научна програма „Електронно здравеопазване в България (е-Здраве)”, се сключи договор ДОГОВОР ЗА ПАРТНЬОРСТВО между Медицински университет - София (Водещ партньор 1 и Координираща организация), Българска академия на науките („Водещ Партньор 2”), Софийски университет „Св. Климент Охридски“ („Водещ Партньор 3”), Медицински университет - Пловдив („Водещ партньор 4”), Технически университет - София („Партньор 5”), Медицински университет - Плевен („Партньор 6”), Тракийски университет - Стара Загора („Партньор 7”).

Текста на Договора може да бъде открит в раздел ДОКУМЕНТИ.

10.11.2018 г.