Новини и събития

• Бихме желали да ви информираме, че на 29 ноември 2018 г. (четвъртък) от 13:30 часа в зала 6 на Ректората на МУ - София, 12-ти етаж на "Центъра по хигиена", бул. "Акад. Иван Евст. Гешов" №15, гр. София ще се проведе работна среща на партньорите по Националната научна програма „Електронно здравеопазване в България (е-Здраве)”

Срещата ще протече при следния дневен ред:

  1. Конституиране на Изпълнителния съвет на програмата съгласно подписания договор за партньорство.
  2. Утвърждаване на секретар на ИС, предложен от Медицинския университет - София, Водещ партньор 1 и Координираща организация по Програмата.
  3. Избор на председател на ИС, който изпълнява и функциите на координатор на научната програма, предложен от Медицинския университет - София, Водещ партньор 1 и Координираща организация по Програмата.
  4. Присъединяване към консорциума на асоциирани партньори, които могат да допринесат за постигане целите на Програмата.
  5. Одобряване на Работен и Финансов план за следващата година на програмата - 16.11.2018 г. -15.11.2019 г.
  6. Утвърждаване на ръководителите на работни пакети, предложени от партньорите.
  7. Финансово-административни въпроси свързани с управлението и отчитането на програмата
  8. Други въпроси
  9. Демонстрация на възможностите за компютърно подпомагане при изготвянето на медицинска документация (Диктофон на български език).
27.11.2018 г.

• На 16.11.2018 се сключи СПОРАЗУМЕНИЕ между Министерството на образованието и науката, в качеството на финансиращ орган и Медицински университет – София, водещ партньор и координатор на консорциума за изпълнение на Националната научна програма „Електронно здравеопазване в България (е-Здраве)”.

Текста на Споразумението може да бъде открит в раздел ДОКУМЕНТИ.

23.11.2018 г.

• На 06.11.2018 г., в гр. София, във връзка с изпълнение на Националната научна програма „Електронно здравеопазване в България (е-Здраве)”, се сключи договор ДОГОВОР ЗА ПАРТНЬОРСТВО между Медицински университет - София (Водещ партньор 1 и Координираща организация), Българска академия на науките („Водещ Партньор 2”), Софийски университет „Св. Климент Охридски“ („Водещ Партньор 3”), Медицински университет - Пловдив („Водещ партньор 4”), Технически университет - София („Партньор 5”), Медицински университет - Плевен („Партньор 6”), Тракийски университет - Стара Загора („Партньор 7”).

Текста на Договора може да бъде открит в раздел ДОКУМЕНТИ.

10.11.2018 г.